"Vedení Letiště Praha, s.p. se rozhodlo s okamžitou platností systém upravit a to v návaznosti na událost z 21. 9. 2005, kdy se několika novinářům v roli cestujících podařilo koordinovanou činností vnést maketu zbraně do vyhrazeného bezpečnostního prostoru. K tomu bylo zneužito právě ovládací tlačítko pro otevírání vstupů určených pro letištní personál," uvádí se v tiskovém prohlášení společnosti.

Letištní výbor pro bezpečnost se po natočení reportáže rozhodl vypnout  otevírací tlačítka dveří. "V žádném případě nás netěší, že cíleným zneužitím existujícího a schváleného zabezpečení interních vstupů pro zaměstnance k této události došlo. Je to pro nás zásadní podnět k přijetí takových opatření, která eliminují riziko opakování," řekla Hana Černochová, generální ředitelka Letiště Praha.

Nový terminál bude lepší

Bezpečnost se podle společnosti ještě výrazně zlepší, až bude dokončen terminál Sever 2, u kterého byly využity nejmodernější světové bezpečnostní technologie. Moderní systémy jako závisle otevírané dveře vstupních a výstupních letištních koridorů spojené s trvalým automatickým monitorováním kamerového systému, mají zajistit maximální ochranu.

"ČSA operují na řadě evropských a světových letišť a bezpečnostní úroveň na pražském mateřském letišti objektivně považujeme za jednu z nejvyšších a nejpřísnějších, se kterou se setkáváme," uvedl Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva a prezident ČSA.

Dodal, že neexistuje absolutní bezpečnost a dokonalost v žádném lidském konání, ale "komplexní systémová a personální opatření letiště Praha - Ruzyně umožňují preventivní i reaktivní minimalizaci podobných případů".