Bezdětné manželství s horníkem, který se přistěhoval do domku Foltové, bylo plné konfliktů, hádek a fyzického napadání. Muž zejména v posledních letech trávil celé dny v hospodě a vracel se až večer. Právě v té době docházelo ke konfliktům. "Například napadal psy, které měla obžalovaná velmi ráda. Kopal do nich a takovým způsobem ji psychicky týral," řekla soudkyně.

Zároveň své manželce zakazoval stýkat se s ostatními lidmi. "Nebyl rád, když za ní někdo chodil a snažil se jí držet osamocenou. Bránil jí dokonce stýkat se s vlastní rodinou. K jejím sourozencům se choval tak vulgárně, že odmítali za svojí sestrou chodit a říkali, že to nemají zapotřebí," popsala soudkyně.

Trestní oznámení nikdy nepodala

Psychické týrání často přecházelo i ve fyzické napadání. Žena dokonce v zoufalství několikrát volala policisty, nikdy ale neměla odvahu podat trestní oznámení. Odstěhovat se od svého muže se nikdy neodhodlala.

"Žili v domku zděděném po jejích rodičích. Ona nedokázala odejít, protože k domu měla silnou citovou vazbu a nemohla snést představu, že by manžel dům prodal. Raději se podrobila a trpěla jeho chování," dodala soudkyně.

Rozsudek zatím není pravomocný, protože obžalovaná i státní zástupkyně si nechali lhůtu pro případné odvolání.