Důvodem byla její snaha zasahovat do netrestního řízení a personálních záležitostí policie, což je údajně v rozporu s kompetencemi státního zástupce. "Trestní oznámení jsem podal, ale nebudu to nijak komentovat do doby, než dostanu vyrozumění o výsledku prošetření celé věci," potvrdil ve čtvrtek na dotaz Práva Brázda.

Jeho podnět má v rukou Nejvyšší státní zastupitelství v Brně (NSZ). "Postup paní Zelené prošetří její nadřízení na Krajském státním zastupitelství v Plzni, kam trestní oznámení postoupíme," řekl mluvčí NSZ Pavel Macur. Pokud bude shledáno jako důvodné, může být žalobkyně trestně stíhána, v lepším případě by jí hrozila kárná žaloba či výtka za nevhodné chování.

O co vlastně ve sporu jde? Inspekce ministra vnitra pod dozorem Zelené loni vyšetřovala Brázdu a tachovského policejního ředitele Jaromíra Knížete za to, že proti technařům nezasáhli. Z vyšetřování vyplynulo, že vysoce postavení policisté nespáchali trestný čin, ale spis inspekce předala krajskému policejnímu řediteli Antonínu Moltašovi s návrhem na kázeňské projednání přestupku.

Policejní šéf tehdy kázeňské řízení zastavil s tím, že nešlo ani o přestupek. Zelená se pak Moltaše několikrát písemně dotazovala, jak věc byla vyřízena. To jí však podle závazného pokynu Nejvyšší státní zástupkyně nepřísluší, neboť z něho vyplývá, že státní zástupce není oprávněn požadovat od orgánu, jemuž odevzdal věc ke kázeňskému vyřízení, zprávu o výsledku projednání přestupku nebo kárného provinění.

Dopis Bublanovi

Další iniciativou ze strany žalobkyně byl dopis ministru vnitra Františku Bublanovi, ve kterém se dožadovala přezkoumání rozhodnutí ředitele správy s tím, že oba policejní důstojníci selhali a poškodili dobrou pověst policie. Nabízela i svoji osobní přítomnost a žádala opět o vyrozumění provedených opatření.

Uvedla také, že z obecně známé situace jí bylo už dříve avizováno, že nelze očekávat , že by tito řídící policejní důstojníci byli potrestáni, neboť by to zmařilo jejich předpokládaný kariérní postup.

"Dopis v tomto duchu jsme od státní zástupkyně obdrželi. Odpověděli jsme jí, že na rozhodnutí krajského policejního ředitele jsme neshledali žádné pochybení," řekla mluvčí ministerstva vnitra Radka Kovářová.

Samotnou státní zástupkyni Antonii Zelenou nechává trestní oznámení chladnou. "Právo podat trestní oznámení má každý. Protože ale neznám jeho obsah, nebudu se k tomu vyjadřovat," reagovala Zelená.

Krajské státní zastupitelství v Plzni zatím o ničem oficiálně neví. "Až trestní oznámení přijde z Nejvyššího státního zastupitelství, budeme se jím zabývat," uvedla náměstkyně krajské státní zástupkyně Dagmar Lindenthálová. Podle ní zatím není důvod, aby Zelená dál nemohla dohlížet na vyšetřování policejního zákroku na letošním CzechTeku.

"Je to natolik profesionálka, aby se oprostila od nějakého emotivního jednání, které by mohlo narušit objektivitu vyšetřování," vysvětila Lindenthálová.