Dítě krátce po operaci utrpělo otok mozku. "Je mi to líto a všechno je to neštěstí, ale nestalo se mou vinou. Přesto musím říct, že to trvá pátý rok a denně si na to vzpomenu. Opravdu je to velmi nepříjemné," řekl chirurg Chromčák krátce po osvobozujícím rozsudku.

Tříletý Martin byl v roce 2000 na Bulovku přivezen z Brandýsa nad Labem kvůli střevní neprůchodnosti. Chromčák se rozhodl chlapce operovat laparoskopicky. Kovařík se staral o narkózu. Při zákroku došlo ke krátké zástavě srdce a lékaři museli chlapce resuscitovat. Po operaci byl přeložen na jednotku intenzivní péče, kde se jeho strav zhoršil a lékaři ho nechali převézt na specializované pracoviště do Krče.

Nyní osmiletý chlapec má v důsledku otoku poškozený mozek a není schopen navázat kontakt s okolím, trpí takzvaným apalickým syndromem. Nemůže pohybovat končetinami, ani neudrží hlavu. Jediné, co zvládne, je žvýkání.

Podle obžaloby jeho stav zavinili Chromčák, který chlapce operoval bez předchozího vyšetření, a Kovařík, který ani po několikaminutové zástavě srdce nenaordinoval potřebné úkony. S tímto názorem však již v březnu nesouhlasil Obvodní soud pro Prahu 8, který se přiklonil na stranu lékařů. Stejný názor zastává i odvolací senát.

Nešlo o trestný čin

Obvodní soud v březnu konstatoval, že událost se sice stala, ale není trestným činem. Podle jeho verdiktu se neprokázalo, že trvalé poškození zdraví způsobilo dítěti chování obžalovaných. Není totiž jasné, co vlastně bylo příčinou otoku mozku a následného trvalého poškození chlapcova zdraví.

Jako nejpravděpodobnější se podle znalců i obou soudů jeví předčasné odpojení dítěte od dýchacích přístrojů, kterého se však ani jeden z obviněných lékařů nezúčastnil, ani je nenařídil.

"Klíčové jsou závěry znalců z oboru anestezie. Podle nich nelze zjistit pochybení obžalovaných lékařů, které by bylo příčinou závažného stavu dítěte," uvedl předseda odvolacího senátu Alexander Sotolář.

Podle něj tento případ svědčí o nedokonalém stavu českého zdravotnictví. "Dítě má viditelné potíže, přesto je posláno domů a později kvůli nedostatku místa odesláno do jiného zařízení. Je to, bohužel, smutná realita," podotkl soudce.

Již loni jiný soud v civilním řízení rozhodl, že nemocnice na Bulovce má zaplatit chlapcově rodině deset miliónů korun jako odškodné. Je to dosud nejvyšší odškodné, jaké český soud v takovém případě přiznal. Nemocnice se odvolala, odvolací senát čekal na dnešní konečné rozhodnutí v trestním řízení.