Z neobjektivity obvinili Srbovi obhájci senát vedený předsedou Slavomírem Cirhanem už několikrát, vesměs však vždy mimo soudní síň, nyní zde už jejich výtky zazněly přímo. Stalo se tak krátce po zahájení čtvrtečního jednání, když chtěl soud přečíst přepis telefonického rozhovoru mezi Kříženeckým a Srbovou manželkou Markétou. V něm totiž oba velmi hrubě slovně napadají státního zástupce Barnabáše Lišku kvůli zamítnutí návštěvy ve vězení.

Obhájci reagovali tak, že podali námitku z podjatosti a žádali o vyloučení senátu z projednávání případu. Po zhruba tříhodinovém neveřejném jednání Cirhan oznámil, že soud námitku zamítl s tím, že není podjatý. Obhájci kontrovali podáním stížnosti k vrchnímu soudu. "Stížnost nemá odkladný účinek. Soud tak bude pokračovat v projednávání dalších důkazů," konstatoval následně předseda senátu.

Kříženecký tvrdí, že soud v případu připravované vraždy nepohodlné novinářky, kterou si měl Srba objednat prostřednictvím prachatické podnikatelky Evy Tomšovicové u jejích vimperských obchodních partnerů Michala Novotného a Petra Volfa, postupuje neobjektivně, záměrně znevýhodňuje jejich klienta při obhajobě a upírá mu některá zákonná práva, čímž znemožňuje jejich klientovi účinnou obhajobu. "Dochází zde k nepřímému hodnocení důkazů, které zatím nebyly provedeny," postěžoval si v rozhovoru s Právem advokát.

Soudce výhrady nekomentoval

Srbovým obhájcům vadí hned několik věcí. Kříženecký například upozornil na formální chybu v obžalobě. "Máme právo na spravedlivý proces, v tomto případě se domníváme, že už samotné přijetí žaloby bylo jasným signálem postoje soudu k této věci," řekl Kříženecký, který soudu vytýká i to, že ve středu vyslechnutá novinářka Sabina Slonková odmítla s jeho souhlasem zveřejnit zdroj svých informací o Srbovi, postup při nedávno zamítnuté žádosti o jeho propuštění z vazby i rozdílný přístup ke znalcům z oboru psychologie a psychiatrie.

Kříženeckému se nelíbí to, že soud podle jeho názoru zpochybňuje závěry znalců obhajoby, které na rozdíl od posudku obžaloby, označují výpověď Tomšovicovou za nevěrohodnou. "To, že senát nepovažuje za nutné přibrat další znalce, nás vede k závěru, že už je rozhodnut," prohlásil. Předseda senátu útok obhájců nijak nekomentoval.

Eva Tomšovicová, která zatím jako jediné označila Srbu za objednavatele vraždy, předložila ve čtvrtek soudu jako nový důkaz dopis, v němž její spoluvězeňkyně údajně potvrzuje tlak Srbových obhájců na změnu její výpovědi. Tímto textem se však soud zatím nezabýval.

Jednání bude v následujících dnech pokračuje výslechy dalších svědků a čtením listinných důkazů.