Na úplné likvidaci požáru se nakonec v pátek večer podílely dvě jednotky, které několik zbylých ohnisek požáru prolévaly vodou, informoval operační důstojník ústeckých krajských hasičů.

Odpad hasiči zkrápěli po vrstvách, používali smáčedla, aby voda protekla až dolů. Na místě zasahovaly i buldozery. Doutnající spáleniště zavážely zeminou, aby se zabránilo přístupu kyslíku a opětovnému vznícení.

Příčina vzniku požáru se vyšetřuje. Při neštěstí nebyl nikdo zraněn, obyvatelé nebyli ohroženi jedovatými zplodinami. Na možný vznik nebezpečných látek upozornilo občanské sdružení Arnika.

"Protože se na skládkách ukládají také materiály s obsahem chloru, vznikají při jejich požárech látky jako fosgen, chlorovodík či vysoce toxické dioxiny. Dioxiny při požárech skládek sice nezpůsobí hned nějakou otravu obyvatel, ale spadem se dostanou do potravního řetězce, a kontaminují tak i potraviny, které pak jíme," uvedl Jindřich Petrlík z Arniky.

Na několika místech kolem skládky zjišťovali pracovníci civilní ochrany z Třemošné přítomnost nebezpečných látek. Jejich zvýšené hodnoty naměřeny nebyly.