"Hoří komunální odpad. Původní rozsah požáru byl asi 200 metrů na 200 metrů, nyní už hoří na podstatně menším prostoru. Škody nejsou prakticky žádné, veškeré úvahy o možné příčině by byly spekulací," uvedl operační.

Na Chomutovskou vyjížděli hasiči v krátké době už ke druhému požáru skládky. Ve středu hořel odpad na skládce ve Vysoké Peci, která patří městu Jirkov.

Pravděpodobnou příčinou vznícení byl podle mluvčího ústeckých krajských hasičů Radovana Hříbala zápar, tedy samovznícení.