Podle inspektora klatovské veterinární správy Jaroslava Holce jde o výjimečnou událost. "Zvířata doplatila na svůj vrozený instinkt, když se při bouřce schovala pod břízu v remízce, do které při bouřce uhodil blesk, uhynula okamžitě," dodal Holec.

Podle ředitele klatovské veterinární správy Josefa Soukupa je hovězí dobytek velmi citlivý na elektrický proud a pokud má vlhkou kůži, může výboj přeskočit až na vzdálenost několika metrů.

V Plzeňském kraji nedávno po zásahu bleskem najednou uhynulo 18 krav.