"Protože objekt bývalé sýpky, který sloužil jako depozitář, byl při požáru téměř zničen, bylo obtížné stanovit přesnou příčinu jeho vzniku. Po odborných expertízách a dalším šetření byly mezi možnými příčinami stanoveny tyto verze: technická závada na elektroinstalaci nebo elektrických zařízeních, chemické samovznícení prachu a obilních plev od zatečeného laku při nátěru podlahy nebo zajiskření při broušení provedeného nátěru podlahy," informoval v pátek Novinky mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid.

Šetřeni podle něj vyloučilo nedbalost při kouření a zabývalo se také možností úmyslného zapálení s úmyslem zakrýt stopy po krádeži díla nebo děl z depozitáře. "Varianta násilného vniknutí cizí osoby do objektu se však jeví jako velmi nepravděpodobná," dodal Haid.

Požár byl na operační středisko hasičů ohlášen 15. dubna v 5.51 hodin. Čas vzniku požáru byl stanoven na 14. dubna 2005 v cca 22 hodin s tolerancí plus mínus dvě hodiny, ohnisko požáru bylo nalezeno pod podlahou prvního nadzemního podlaží (přízemí) depozitáře.

Při likvidaci požáru na hradě Pernštejn zasahovalo 120 hasičů z 21 profesionálních i dobrovolných jednotek. Požár se jim podařilo lokalizovat v 8.44 hodin a uhasit v 17.31 hodin. Protože zbytky trámů začaly v sobotu po poledni znovu doutnat, likvidace požáru byla ukončena až 16. dubna ve 14.57 hodin. Při zásahu nebyl nikdo zraněn.

Na šetření příčiny vzniku požáru se podílelo přes 20 odborníků z různých oborů, součástí šetření byly také odborné expertízy specialistů z Odboru kriminalistické techniky a expertíz Policie ČR a z Technického ústavu požární ochrany Hasičského záchranného sboru ČR. Policie se dál zabývá případnou odpovědností konkrétního člověka.