Kinský to prohlásil ve čtvrtek prostřednictvím svého advokáta Jaroslava Čapka před Okresním soudem v Ústí nad Orlicí. Ten měl dnes rozhodnout o vlastnctví zámku v Chocni, jehož vydání se také v desítkách žalob Kinský domáhal.

Vynesení rozsudku advokát zablokoval prohlášením námitky podjatosti soudkyně Dagmar Kalouskové. "Analýza, kterou si pan Kinský nechal zpracovat prokazuje, že od června 2003 státní moc nepřípustným způsobem a nedovoleným tlakem zasahuje do nezávislosti soudů," prohlásil Čapek.

Právu sdělil, že vznáší předběžný dotaz Evropskému soudnímu dvoru, do které země by bylo možné Kinského žaloby přenést. Kinský je zároveň občanem ČR i Rakouské spolkové republiky