V dokumentaci, kterou má Právo k dispozici, je v obvinění pražského kriminalisty Jiřího Kaňky uvedeno: "Od roku 1999...využíval svého služebního postavení k lustracím v policejních evidencích a centrální evidence...za účelem vytipování potenciálních obětí...zajišťoval (pro Berdycha a spol.) policejní stejnokroje, různé součástky policejní výzbroje a výstroje včetně radiostanice umožňující odposlech policejních komunikačních systémů..."

Policisté pro gangstery vykonávali další služby. Obvinění důstojníci OBOZ Petr Koňařík a Josef Opava a kriminalista Kaňka měli průběžně Berdycha a spol. informovat o "průběhu objasňování a pátrání po pachatelích jimi spáchané trestné činnosti, které byly...využívány k maření vyšetřování." Za to policisté dostávali podíly na lupu.

Gang podle vznesených obvinění založil Opava a to nejpozději v roce 1999. "...bývalý mjr. Josef Opava...tuto skupinu (tzv. Berdychův gang) založil a její činnost společně s obv. Petrem Koňaříkem a Luďkem Žaludem organizoval..."

Tajemný Flynt

Někteří bývalí i současní pracovníci Inspekce ministra vnitra tvrdí, že vznesená obvinění roli Opavy a Koňaříka nedoceňují. "Museli mít někoho na odboru násilí V1 na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Musel být někdo, kdo měl na ÚOOZ přístup k přísně tajným informacím. Jinak nelze vysvětlit, že pachatelé z gangu od jara 2003 náhle zahazovali mobily a přecházeli na jiný provoz," míní pracovník inspekce.

Podle bývalého pracovníka inspekce hraje v uvedené souvislosti v kauze zločinců v policejních uniformách zvlášť destruktivní roli ve vyšetřování osoba, která je policistům a možná i gangsterům známá jen pod přezdívkou. "Víme pouze, že jde o nějakého Flynta. Měl by to být asi vysoký policejní důstojník," řekl.

"Spis tak podrobně neznám, abych mohl potvrdit nebo vyvrátit informace Práva," odpověděl ve středu na dotazy ředitel Inspekce ministra vnitra Miroslav Borník.

Záhada Mari

Přístup Opavy, Koňaříka a dalších k tajným informacím mohl sehrát důležitou roli v rozbití týmu Mari ÚOOZ, který sestavil v lednu 2003 náměstek policejního prezidenta Jaroslav Macháně s úkolem odhalit gangstery v policejních uniformách. Tým totiž už v dubnu 2003 zjistil, že Berdych dostává exkluzivní informace z kriminálního zpravodajství.

V té době již členové týmu Mari prý věděli, že se "na ně šije šestka" neboli obvinění z trestně činnosti se sazbou šest let vězení. Vývoj dostal dramatický spád, když 20. dubna 2003 přišli na inspekci podnikatelé Karel Kapr (operativně rozpracovávaný Koňaříkem pro podezření z násilně kriminality), Vít Chalupa a Robert Lis s obviněními na šéfa týmu Mari Petra Vojtěchovského.

To do měsíce vedlo k obvinění Vojtěchovského a následně k rozpadu týmu Mari. Rychlost obvinění do čtyř týdnů od podání trestního oznámení uvedenými podnikateli je zarážející, protože po více než 104 týdnech vyšetřování nebyla podána obžaloba soudu.

Druhou záhadou je, že podle informací Práva nejméně dva svědci, z toho jeden bývalý policista, zpochybnili věrohodnost jednoho z uvedených podnikatelů a v protokolu ho označili za organizátora vraždy podnikatele Luďka Krčky (bývalý policista, zavražděn 1999, pozn.red.).

"Nebudu informace Práva vyvracet. Výpovědi svědků řádně zaprotokolovaly orgány činné v trestním řízení," odpověděl na dotazy Práva advokát Jaroslav Jankrle, který Vojtěchovského obhajuje.