"Nehledejme žádné rozsáhlé spiknutí ani desítky zkorumpovaných celníků. K realizaci plánu na okradení státu opravdu stačil pouhý jeden zkorumpovaný celník. Plán byl založen na tom, že pokud jakýkoli orgán státu vydá doklad či úřední listinu a podobně, tak se vychází z presumpce správnosti.

To znamená, že jakékoli rozhodnutí státního orgánu, a tím celník je, je správné. Pokud v pozdější době není prokázáno, že uvedené rozhodnutí je chybné. A to by se v případě zavraždění celníka neprokázalo," vysvětlil Právu finanční expert. S ohledem na služební mlčenlivost nechtěl být jmenován.

"To je přesné vysvětlení zamýšleného průběhu spáchání trestné činnosti," zhodnotila názor experta mluvčí pražského vrchního státního zastupitelství Irena Zadražilová.

Po zavraždění celníka měl být podle plánu vznesen požadavek na navrácení dvou miliard korun s poukazem na to, že bylo zabaveno pět miliard, tedy o dvě více, než činil celní dluh. Tak by společnost Tukový průmysl s. r. o. umazala celní dluh 3 miliardy a ještě by od státu dvě miliardy dostala. "Policisté nám všem zachránili zcela jistě tyto miliardy," konstatoval ve čtvrtek v Českém rozhlasu ministr vnitra František Bublan.

Expertíza bankovek mnohé napoví

Finanční expert s ohledem na Krejčířovo vysokoškolské ekonomické vzdělání označil za nepravděpodobné, že by si chtěl skutečně nechat zabavit pravé peníze, nebo že by riskoval, aby zkorumpovaný celník předal padělky a napodobeniny. "Plánovali jeho zabití před předáním jako velkou loupež," míní expert.

Upozornil, že Krejčíř je vzdělaný a zkušený. V době privatizace se hodně operací naučil od svého otce Lamberta, který měl dobré styky s vysokými úředníky na ministerstvu financí a dokonce s jedním z bývalých ministrů financí.

Podle Zadražilové mnoho napoví vyšetření původu peněz, způsobu, jakým byla suma shromážděna, a expertíza pravosti bankovek. "K tomu však nyní nelze nic říci a nic upřesnit. Nelze předjímat výsledky expertízy a vyšetřování," zdůraznila Zadražilová. Také policista seznámený s Krejčířovým případem označil expertízu za nutnou.

Pravé nebo padělky?

"Z toho, co bylo možné vidět, šlo třeba o pětitisícikoruny a další bankovky a to i švýcarské franky, které byly buď pravé, nebo od pravých k nerozeznání. Jestli tam byly v balících také zábavné tisky a kolik jich bylo nevím. Osobně jsem je neviděl. Bude to třeba vyšetřit," reagoval na zprávy, podle nichž policie o víkendu v prostorách Krejčířovy firmy zajistila jen napodobeniny bankovek.

S konečnými závěry bude nutné vyčkat. Experti České národní banky (ČNB) dosud pravost zabavených bankovek nezkoumají. "Policie nám zatím nic nepředala," řekl Právu pracovník banky Pavel Palivec.

"Peníze byly zajištěny a zapečetěny pro potřeby vyšetřování. Předány k expertíze ČNB budou, až bude právní důvod. Tedy po jejich rozpečetění a zaevidování za přítomnosti obhájce obviněného Krejčíře," vysvětlil Milan Šiška pověřený řízením protikorupční služby.

Vzhledem k tomu, že má jít o bankovky zhruba za 5 miliard, bude policie také vyšetřovat, jak byla tato suma shromážděna.

"Jednorázový výběr takové sumy je vyloučen. Balíky i s bankovními páskami byly shromažďovány postupně. Další problém vznikne, pokud se objeví padělky a v jakém množství a jaké kvalitě," konstatoval kriminalista. Podle něj totiž v případě vysoké kvality padělků na stupni "velmi nebezpečný" a "nebezpečný" půjde o produkci padělatelské dílny, která se na našem území nenachází.

"Šlo by o další stopu ke zločinnému spolčení na mezinárodní úrovni. Pokud se to prokáže, pak už nyní uprchlý Krejčíř ve dvojím ohni. Je hledán policií a také komplici, pro které se stal nebezpečným," dodal.