O obvinění informovala ve čtvrtek Právo mluvčí karlovarské policie Zdeňka Papežová. "Řádně neproškolil dle platných zákonů pracovníky, nezajistil seznámení s návodem k obsluze traktoru, nezajistil lékařské prohlídky a zdravotní způsobilost pracovníků," vysvětlovala důvod obvinění Papežová s tím, že vedoucí mechanizace statku dále neprokázal v dokumentaci zajištění dostatečných informací v proškolení pracovníků o bezpečnosti práce s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřením na ochranu před jejich působením.

"Neseznámil pracovníky s provozním bezpečnostním předpisem, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy," dodala.

"V důsledku uvedených porušení předpisů tak značnou měrou přispěl k tomu, že 25. března došlo na pozemku u obce Beranov na polním hnojišti ke smrtelnému pracovnímu úrazu zaměstnance. Při nesprávné obsluze soupravy traktoru a automobilního sklápěcího přívěsu byl muž zasypán vyklápěnou chlévskou mrvou o hmotnosti osmi tun, pod kterou se udusil," uzavřela mluvčí.

Traktoristu, který patřil k nejzkušenějším v podniku, pod osmi tunami hnoje nalezli jeho spolupracovníci až po několika hodinách po zasypání. Když se jim nepodařilo jej vyhledat nikde v okolí nastartovaného traktoru na poli, začali vidlemi odhazovat hnůj, kde jej asi po třiceti minutách práce objevili udušeného.