Žalobci vrchního zastupitelství nevylučují, že bude třeba další opravy. K závěru, že i třetí rozhodnutí Lněničkova senátu má chybu, dospěli žalobci odboru přezkumného řízení na pražském vrchním zastupitelství. Ti podali na nejvyšší státní zastupitelství návrh, aby bylo proti vadě rozsudku podáno dovolání na Nejvyšší soud.

"Vrchní soud v rozhodnutí nerespektoval názor Nejvyššího soudu. Přiznal vinu v rámci vyšší právní kvalifikace s vyšší společenskou nebezpečností (se sazbou nad 12 let vězení, pozn. red.), a současně vynesl rozsudek s nižším trestem (odsouzení dostali 8 let a méně, pozn. red.).

"Zjednodušeně řečeno se stalo, že byly proti sobě postaveny paragraf 40 trestního zákona o mimořádném snížení trestu a paragraf 88 o použití vyšší trestní sazby," vysvětlila Právu mluvčí pražského vrchního státního zastupitelství Irena Zadražilová.

Advokát: mám více pochybností

Podat dovolání Nejvyššímu soudu může pouze Nejvyšší státní zastupitelství. "O tom, zda bude Nejvyšší státní zastupitelství tento návrh případně akceptovat, bude rozhodnuto do konce června," uvedla mluvčí zastupitelství Kateřina Kalačová. Hlavním obžalovaným a odsouzeným s nejvyšším trestem v kauze přípravy vraždy novinářky je bývalý generální sekretář ministerstva zahraničí Karel Srba. Jeho advokát Miroslav Kříženecký argumenty žalobců podpořil.

"Vrchní soud nerespektoval právní názor Nejvyššího soudu a udělal, co žalobci rozsudku vytýkají. Je to válka mezi Nejvyšším a vrchním soudem," poznamenal advokát. Podle jeho názoru je Srba nevinný. "Jediným svědkem byla Eva Tomšovicová. Ta podle trestního řízení zadala čtyři nájemné vraždy. Soudila se jen jediná, protože ta směřovala proti Srbovi a byla vedena ve spolupráci s policií," zdůraznil Kříženecký.

Soudci a žalobci se k názoru o existenci války mezi soudy odmítli vyjádřit. "Jde o právní čistotu rozsudku. Je to více odborný právní spor. To však po dovolání nevylučuje případné vynesení vyššího trestu," řekl Právu ředitel přezkumného odboru pražského vrchního zastupitelství Jiří Dlouhý. Poznamenal, že v dané kauze šlo o obžalobu z přípravy trestného činu.

"Je méně společensky nebezpečná než dokonaný čin. Pokud Srbovi soudci chtěli dát míň, tak měli postupovat jinak," míní Dlouhý. Místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Kučera se k problémům nevyjádřil. "Nemohu. Musíme vyčkat, jestli dostaneme dovolání. Pak rozhodneme a budeme informovat i veřejnost," odpověděl Právu.

Rozsudky vynesené v kauze přípravy nájemné vraždy novinářky trvají. Srba dostal 8 let, Tomšovicová 6 let, Michal Novotný 6 let a Petr Volf 4 roky. Ve vězení je i příslušník vimperské galerky a policejní informátor Karel Rziepel Jánský alias Citrón, kterého Tomšovicová s Novotným najali na provedení vraždy. Rziepel byl však odsouzen za jinou násilnou trestnou činnost, která s případem novinářky nesouvisí.