Rozhořčení diváci podávali po představení hromadně trestní oznámení, ale zdaleka ne všichni. Policie teď ještě dodatečně vyzývá, aby se všichni, kteří se cítí podvedeni, připojili.

"Obracíme se s výzvou na poškozené, kteří dosud nepodali trestní oznámení, aby v nejbližší době kontaktovali vyšetřovatele na tel. č. 974 824 558 nebo se připojili k náhradě škody písemným přípisem na adresu Policie ČR - Policejní prezidium, P. O. BOX 62/FIPO, Strojnická 27, 170 89 Praha 7, k rukám por. Bc. Ditrichové," sdělil Novinkám Zdeněk Zelenka z policejního prezídia.

"Pro uplatnění nároku na škodu je ale třeba předložit vyšetřovateli originál zakoupené vstupenky, v případě písemného oznámení zaslat kopii této vstupenky a originál předložit při výslechu u vyšetřovatele," upozorňuje Zelenka a dodává, že útvar odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality již zajistil peníze z tržby uvedeného představení.

Promotér ledové show Roberto Rocco již dříve naznačil, že se vyplacení určité náhrady vstupného nebude bránit.