"Soud nepřezkoumává správnost konfiskace, ale to, zda rozhodnutí nebylo nicotné, a to nebylo," zdůvodnila verdikt předsedkyně odvolacího senátu Eva Ištvánková. O konfiskaci podle ní před 60 lety rozhodl oprávněný orgán, Obvodní národní výbor Prahy 1, a konfiskační výměry byly doručeny v souladu s dekretem prezidenta Edvarda Beneše.

Oppenheimová, provdaná Antonelliová, která nyní žije v Londýně, s žalobou již v roce 1998 u obvodního soudu uspěla, po odvolání města však byla žaloba zamítnuta. Nejvyšší soud verdikt zrušil a vrátil spor na začátek. 

Antonelliová žádala pětinu dvou domů na Staroměstském náměstí. Její právník tvrdí, že domy byly po válce jejímu otci zkonfiskovány podle Benešových dekretů neoprávněně, protože byl účastníkem protihitlerovského odboje.

Případ je částečně podobný kauze Kinský. Tento šlechtic se prostřednictvím žalob na určení vlastnictví v České republice domáhá navrácení značného majetku. I jemu stát zkonfiskoval nemovitosti, včetně paláce Kinských na Staroměstském náměstí, které mu byly zabaveny podle Benešových dekretů. Kinský se opírá především o tvrzení, že jeho otec stejně jako on nebyl německé národnosti.