Duna se podle žalobce vždy pokusil ženy znásilnit, jen v ojedinělých případech se mu to nepodařilo. Většinou útočil ve výtazích, několikrát své oběti napadl v objektech mateřských školek a základních škol. Po svém zatčení policistům uprchl přímo z budovy ústeckého policejního ředitelství. [celá zpráva]

Soudce Tomáš Plha ve středu vyslechl svědectví poslední z opakovaně předvolávaných žen a také znalecký psychiatrický posudek. Ze znaleckých posudků vyplývá, že Duna trpí kombinovanou sexuální deviací a to fetišismem a sexuální agresivitou. Ta výrazně snižuje jeho ovládací schopnosti. Pokud mu soud prokáže vinu, může dostat až 8 let vězení. Odborníci doporučili uložit Dunovi ochrannou sexuologickou léčbu.