Celníky měly usvědčit výpovědi řidičů a svědectví policejní agentky, která na celnici pracovala. Případ vypukl několik dní před vstupem země do Evropské unie, kdy celníci měli z důvodu nadbytečnosti odejít do civilu.

Skandál některé připravil o odstupné a výsluhu. Žaloba obsahovala popis situace, kdy podle agentky celníci vzali úplatek a ona je viděla. Obžalovaní ale výpisem z databáze informatika celní správy dokladovali, že agentka seděla u jiného počítače a vzhledem k uspořádání pracoviště a přepážek je nemohla vidět.

Ani řidiči nikoho neidentifikovali, většinou řekli, že platili muži v uniformě. K identifikaci mělo posloužit osobní razítko pracovníka v dokladech k nákladu. To ale nemusí znamenat, že jej skutečně odbavil konkrétní člověk.

Soud se skutkem zabýval úterý poprvé, pokračovat bude v červenci. Státní zástupkyně Anežka Forstová proto zatím nechce případ nijak komentovat.

Vedení celnice zodpovědnosti uniklo

"Já tvrdím, že to mělo být rozděleno. Samostatně měl být projednán celník, kterého chytili za ruku, když úplatek bral, ten sem patří. Zbylých sedmnáct tu nemá co dělat. Celní správa se chtěla zbavit lidí, aby nemusela platit odstupné. Podívejte, všech osmnáct má odslouženo deset a více let a má nárok na výsluhu. Není tu žádný, který by měl odpracováno méně. I to o něčem svědčí," komentoval soudní spor Zdeněk Belica, který celnici několik let vedl.

K soudu se přišel podívat, jak dopadnou jeho bývalí podřízení. Belicův nástupce, Stanislav Goryl, za jehož vedení korupční a jiné skandály vypukly, nepřijel. Vyslechl by si kritiku jeho práce i názor celníků, že také má být na lavici obžalovaných.

Všichni mluví o spiknutí

"Měli tu být všichni, kdo měli co do činění s dovozem, ne jen my," řekl Jiří Janulík. Stejně jako další obžalovaní mluvil o spiknutí, které mělo celní správě ušetřit peníze na odstupné a výsluhu nadbytečným celníkům. "Chtěli se nás zbavit. Něco takového jako u nás udělali na dalších celnicích, jen aby mohli lidi povyhazovat. Vždy to odskákali celníci s nárokem na výsluhu," přidal se Josef Akai.

Belica tvrzení o účelovosti akce dokládá dřívějšími požadavky na opatření proti korupci. Reakcí bylo mediální vystoupení zástupců brněnského ředitelství cel, že nejsou relevantní podklady, opravňující k podezření na korupci mezi celníky.

Kauza korupce na celnici v Lanžhotě je kuriózní. V době, kdy byla pod dohledem policie, projela před očima agentů část ze 400 cisteren s pohonnými hmotami. Stát v důsledku nevybrání daně přišel téměř o 188 miliónů korun. Goryl, vedoucí představitel celnice, který nesl zodpovědnost za chod a opatření proti daňovým únikům, je nadále ve vedoucí funkci.