Podle žalobce se měli muži v roce 1996 podílet na nákupu a prodeji akcií přes obchodníka s akciemi, plzeňskou firmu Komero. Firma Priorit na pokyn Ševčíka, který zde byl členem představenstva, přes Komero zakoupila celkem 23 bloků akcií různých společností a pak je za ceny vyšší než tržní prodala Zemědělsko potravinářskému investičnímu fondu Klatovy, v němž byl Koláčný předsedou předsednictva.

Z fondu tak bylo odčerpáno více než 24 miliónů korun. Ty putovaly díky této transakci na konto firmy Priorit. Koláčný, dnes ředitel a.s. Silnice Klatovy, se cítí být nevinen. Hájil se tím, že transakce záměrně nechal na Komeru, aby akcie ve prospěch fondu nakupoval.

"Já jen podepisoval papíry, žádné pokyny jsem neukládal. S kým byly obchody prováděny, jsem vůbec netušil. Byl jsem proto překvapen, když začalo vyšetřování," vypověděl. Popřel, že by se někdy setkal s druhým žalovaným a zdůraznil, že z těchto obchodů nikdy žádný majetkový prospěch nezískal.

To potvrdil i Ševčík. "Je mně kladeno za vinu, že jsem získal 24 miliónů. To však není pravda, peníze získal Priorit a je doloženo, že je použil na další rozvoj. Ostatně firma pod jiným názvem podniká dosud. Nikdo z této kauzy neměl zisk, jen Priorit," zdůraznil před soudem Ševčík. Kauza bude před krajským soudem projednávána i v dalších dnech.