Neštěstí se stalo v lednu, kdy se žáci voděradské Základní školy účastnili plaveckého výcviku. Po skončení hodiny všichni z bazénu odešli, jen sedmiletý Dominik zůstal pod hladinou a nikdo si ho nevšiml. Chybějícího chlapce začaly shánět až učitelky, když si převzaly již převléknuté děti.

Chlapec strávil pod hladinou zhruba dvacet minut a po pěti dnech v nemocnici zemřel.

Podle znaleckého posudku za bezpečnost a organizování plaveckého výcviku zodpovídá ředitel plavecké školy a na daném úseku jím pověřený cvičitel. Podle znalce byla chyba i v tom, že cvičitelé neprovedli po skončení výcviku fyzickou kontrolu všech dětí.