Stojka vše vylíčil advokátovi Vladislavu Košnarovi. Toho mu předseda kutnohorského soudu Ivo Zelinka přidělil až po vynesení rozsudku jako obhájce ex offo pro odvolací řízení. Advokát Košnar nebyl jediný, koho udivilo Stojkovo sdělení, že u soudu nebyl. Se soudkyní Urválkovou do té doby sdílel přesvědčení, že se letos 3. února odsouzený Stojka líčení odvolacího soudu účastnil. Eskorta Vězeňské služby alespoň předvedla muže toho jména.

"Mandanta pana Stojku předvedla k odvolacímu soudu eskorta. Viděl jsem ho poprvé. V době vyšetřování a při líčení před kutnohorským soudem jsem ho nezastupoval. Předvedený nedal nijak najevo, že jde o odvolání, které se ho netýká," odpověděl Právu advokát. Uvedl, že k jednání soudu došlo krátce poté, co mu byla přidělena obhajoba. "Napsal jsem odsouzenému Stojkovi do vězení, ale nedostal jsem odpověď. Neměl jsem možnost do věznice zajet. Proto jsem ho poprvé viděl až u soudu po předvedení eskortou," vysvětlil advokát.

Nakolik postupoval správně, není jasné. Tajemník České advokátní komory Ladislav Krym se totiž k případu vůbec nevyjádřil, přestože si prostřednictvím sekretariátu vyžádal zaslání písemných dotazů. Zmatek ve věznici? Také soudkyně Urválková viděla Stojku poprvé.

"Viděla jsem odsouzeného poprvé stejně jako ostatní členové senátu a žalobce. To je u odvolacího soudu při zahájení líčení běžné. Předvedený neměl žádnou námitku. Se vším souhlasil. Neupozornil, že je projednávána věc, které se nedopustil," řekla soudkyně.

Za totožnost ručí vězeňská služba

"Předvedení u sebe nemají doklady. Za jejich totožnost ručí Vězeňská služba," vysvětlila. Ředitel ruzyňské věznice Jan Hoffman odmítl Právu vysvětlit záhadu, koho to vlastně jeho eskorta k soudu předvedla. "Mluví za mě mluvčí Pavla Primasová," zdůvodnil odmítnutí odpovědi.

Hoffmanova mluvčí pak Právu zaslala tiskové prohlášení. "Dne 3. 2. 2005 došlo ze strany Vazební věznice Praha-Ruzyně k záměně předvedené osoby ke Krajskému soudu Praha. Administrativní pochybení vzniklo na pracovišti přemisťování vězňů. Nešťastnou shodou náhod se chybu nepodařilo odhalit, a tím došlo k předvedení jiné osoby stejného jména, příjmení a roku narození. Od roku 2001, kdy je ve funkci ředitele vazební věznice plk. Jan Hoffman, nastala takováto situace poprvé," uvedla Primasová.

Podle mluvčího Generálního ředitelství Vězeňské služby Miroslava Jílka jsou problémy s totožností častější. "Vězeňská služba takovéto případy (jako je kauza Stojky, pozn. red.) neeviduje. Stávají se zřídka, ale stávají. Zejména u cizinců. Zpravidla se na to u nich přijde při vyhoštění. Stává se to na základě situací, kdy se vykáží špatnými doklady," řekl.

Jak je to s případem pravého Romana Stojky, nikdo neví. "Advokát odsouzeného podal dovolání. Spis je v Kutné Hoře," řekla včera Právu Primasová. Jenže podle pracovnice trestního oddělení kutnohorského soudu tam spis také není. "Je v Praze na Krajském soudu," uvedla Právu. Situace okolo pravého i nepravého Stojky je podle místopředsedy Nejvyššího soudu Pavla Kučery snadno řešitelná. "Podle & 277 a 278 trestního řádu stačí, aby s odvoláním na uvedený omyl Vězeňské služby byl podán návrh na obnovu řízení. To je nejrychlejší cesta nápravy," řekl.