Podle žaloby o ní ministr měl prohlásit, že kolaborovala s nacisty. Pezoldová požadovala omluvu v periodikách, kde zmíněný článek vyšel, tedy v Daily Telegraphu, Washington Times a Sunday Times, omluvu a 300 tisíc korun odškodného.

U soudu, kde byly zmíněné články k dispozici, se však ukázalo, že Dostál v rozhovoru pouze uvedl, že jedna větev Kinských a Pezoldů neměla s navrácením majetku potíže, druhá, která se hlásila k Němcům, ano.

Soudce Martin Valehrach rozhodl, že žaloba je bezpředmětná, protože Dostál se o Alžbětě Pezoldové konkrétně vůbec nezmínil a navíc se narodila dva roky po válce, takže na sebe ani nemohla nijak vztáhnout to, co v anglosaském tisku vyšlo.

"Jsem rád, že soud potvrdil, že jsem byl nespravedlivě obviněn," řekl po rozsudku spokojený Dostál.

Advokát Petzoldové, Jaroslav Čapek, který zastupuje také Františka Oldřicha Kinského nemohl odpovědět na otázku zda podá odvolání. "To budu muset konzultovat se svou klientkou," uvedl.