"Oba muži jsou podezřelí z toho, že společně dojednali neoprávněnou operaci spočívající v avalování směnek. Mladší z mužů měl jako zaměstnanec bankovní pobočky v Boskovicích avalovat (zaručit) jedenáct směnek na téměř 1,3 mld. korun, ačkoli k tomu nebyl dle bankovních stanov oprávněn. Navíc věděl, že svým jednáním může bance přivodit povinnost tyto finanční prostředky uhradit," uvedl Pavel Hanták z policejního prezídia.

Kupující od transkakce ustoupil, když zjistil, že směnky nebyly avalovány oprávněnou osobou. Všech jedenáct směnek se měl pokusit prodat druhý z mužů, přičemž jako garanci užil padělaný doklad.

"Dobře věděl, že společnost není schopna dostát svým směnečným závazkům," dodal Hanták. Pokud budou oba muži uznáni vinnými, pak staršímu z nich hrozí za trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku v tomto případě trest odnětí svobody až na osm let. Až dvanáct let odnětí svobody může dostat druhý muž.