Kolotočář v Nové Horce připravoval atrakce pro tradiční víkendovou pouť. "Podle pracovníka Inspektorátu bezpečnosti práce muže elektrický proud zasáhl při neodborné manipulaci s rozvodovým a prodlužovacím kabelem," uvedla mluvčí.

"Jedna paní, která bydlí nedaleko, se pokoušela dávat kolotočáři první pomoc, ale už to bylo zbytečné," uvedl jeden z místních občanů.