"Žalobce je přesvědčen, že jeho otec Rudolf Anton Kinski byl od sčítání lidu v roce 1930 do smrti v roce 1965 Čechem a toho se nikdy nevzdal," prohlásil právní zástupce Kinského. K tomu ale nedoložil potřebné doklady, k čemuž ho soud vyzval při minulém jednání. Bez těchto dokladů nemohl samosoudce Jaroslav Kouba žalobě vyhovět.

Naopak ze spisu pozemkového úřadu vyplynulo, že Kinski starší byl členem NSDAP a nějakou dobu sloužil v německé armádě.

"Nebyla splněna žádná ze tří podmínek, kdy žalobce musí prokázat občanství k 25. květnu 1992. Jeho otec by musel být československým občanem ke dni úmrtí, nesměl se za okupace provinit proti státu a musel nabýt občanství podle podmínek zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku," uvedl Kouba při odůvodnění rozsudku.

Kinski starší přitom přestal být naším občanem na základě Benešova dekretu č. 33 a po odchodu do Rakouska o ně nepožádal.

Jeho syn chce získat moravskokrumlovský zámek a nemovitosti i objekty bývalého velkostatku ve městě a v dalších obcích. Rozsudek zatím nenabyl právní moci. Moravskokrumlovské panství připadlo Kinským, kteří jsou jen vzdáleně spřízněni s Kinskými, jejichž potomek František Oldřich vede v Česku desítky majetkových pří.