"Byl to velmi brutální útok a je zřejmé, že musel trvat velmi dlouho. Šlo o sedmnáct bodnořezných ran, které směřovaly na krk a hrudník oběti. Není ani vyloučeno, že obžalovaný Marek útočil nožem na tělo i poté, co ho odtáhl do kukuřičného pole," uvedl v odůvodnění rozsudku předseda trestního senátu Roman Bárta.

K účasti Tříšky na činu mimo jiné poznamenal, že ačkoli důkazy jeho účast na fyzickém ataku neprokázaly, je nezpochybnitelné, že neučinil nic proto, aby mu zabránil. "Naopak se spolupodílel na rozdělování lupu a na zahlazování stop tohoto velmi hrůzného činu," poznamenal Bárta.

Součástí trestu je odškodnění manželky a dvou synů oběti ve výši 240 tisíc korun pro každého a náhrada škody na ukradeném voze, mobilním telefonu a náklady na pohřeb. S ostatními požadavky v objemu několika miliónů korun soud odkázal pozůstalé na řízení ve věcech občansko právních.

Všichni si ponechali zákonnou lhůtu pro podání odvolání. Synové zavražděného taxikáře tresty označili za nedostatečné. "Máme k dispozici celý vyšetřovací spis. Šlo o předem plánovanou úkladnou vraždu. Jsme přesvědčeni, že s tímto úmyslem už do jižních Čech přijeli," řekl jeden z nich, Milan Kněžíček.