Spolumajitel diskotéky Petr Vlk nedodržel protipožární opatření. Bosnay navíc v uzavřené místnosti odpálil pyrotechniku, od které chytil strop.

"Jednatelé společností, zajišťující konání diskotéky, nezabezpečili dodržení maximálního limitu 200 osob při konané akci," sdělila krátce po požáru severomoravská policejní mluvčí Dagmar Bednarčíková. Na tento počet byl oficiálně vedený skladovací objekt s vyčleněnou plochou pro restaurační provoz Autocentra zkolaudován. Podle policie bylo na diskotéce nejméně 284 osob.

"Jedna z přístupových cest byla zastavěna pivními sudy. Nouzový východ navazující na taneční parket v prvním nadzemním podlaží byl uzamčen a opatřen uzavřenou kovovou mříží, otevírající se dovnitř," popsala policistka.

Před hlavními dveřmi objektu se nacházel stůl, který bránil bezproblémovému opuštění objektu. Navíc v objektu nainstalovali hořlavou jutu, která začala hořet. Svědci po požáru popisovali, že zůstali uvězněni v ohnivém pekle.