Nález vydal ve středu senát Ústavního soudu v Brně. Vyhověl tak stížnosti Jana Berwida - Buquoye z Tábora, který se domáhal zrušení rozsudku Okresního soudu v Táboře, Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka Tábor a Nejvyššího soudu v Brně (NS), podle kterého měl splnit platební rozkaz.

Podle ÚS šlo o porušení práva na spravedlivý proces, když na jeho odpor proti platebnímu příkazu požadovala doplnění vyjádření soudní úřednice soudu v Táboře v termínu do 30 dnů. Jan Berwid - Buquoy požádal o prodloužení lhůty o tři dny, protože ze závažných důvodů nemohl termín splnit.

Na to soudy nereagovaly a platební příkaz potvrdily pravomocným rozsudkem. NS pak zamítl dovolání jako nepřípustné. "Takovéto jednání nelze akceptovat, protože jde o úkon, který náleží jedině soudci. Pouze soudce má právo požadovat doplnění věcí k jednání a stanovovat lhůtu pro splnění. Pokud toto soudy nedodrží, jde o porušení základních práv. Proto jsme rozsudky také jako nezákonné zrušili," potvrdil soudce ÚS Stanislav Balík.