Autoři zde vysvětlují, co znamená střet zájmů, rovný a korektní přístup, ohleduplnost a taktnost a korupční jednání.

V kodexu se mimo jiné říká, že cílem policie je chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji a také usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti. Mezi základní hodnoty policie podle kodexu patří profesionalita, nestrannost, odpovědnost, ohleduplnost a bezúhonnost.

Většina pravidel chování popsaná v této normě je podle náměstka obsažena i v zákoně o služebním poměru. Policie nyní chystá grafickou verzi etického kodexu, poté ho bude prezentovat veřejnosti. "Měl by přinést zkvalitnění komunikace všemi směry a posílit důvěru veřejnosti v policii. Je to morální etická norma, kterou považujeme jako nástavbu nad zákonem a policejní přísahou," uvedl Martinů.

Diskuse o etickém kodexu se podle něj objevily již v roce 1997, první návrhy však padly až v před čtyřmi lety. Česká policie se tehdy zapojila do projektu Phare a začala spolupracovat s holandskými kolegy. "Zjistili jsme, že nám chybí kodex a dostatečná firemní kultura," podotkl náměstek.

Vzorem byli Britové

Předloni v říjnu byl zpracován první projekt s návrhem na etický kodex. Policie nechala sestavit tým odborníků, v němž působili nejen její pracovníci, ale i lidé z ministerstva vnitra i z nevládních organizací, například Českého helsinského výboru.

Jako vzor si česká policie vybrala etický kodex britské královské jízdní policie. Při vypracování návrhu odborníci podle Martinů vycházeli také z výsledků výzkumu veřejného mínění z roku 2004 a z fungujícího Evropského kodexu, který platí od roku 2001. Loni v dubnu předali autoři návrh k připomínkovému řízení samotným policistům, různým odborníkům i nevládním organizacím.

V listopadu pak byla dokončena jeho konečná verze. "Nyní nás čeká nejdůležitější část práce - zavedení kodexu do každodenního života všech policistů. Čekáme od nich jeho důsledné dodržování, které by mělo být jedním ze základních hodnotících kritérií policistů. Rozhodně to však není prostředek pro trest," podotkl Martinů.

Psaná verze kodexu má být zveřejněna na všech policejních služebnách, aby prý lidé věděli, co od policistů mají očekávat.