ÚS zrušil pravomocný verdikt Krajského soudu v Praze a dal Holubovi možnost žádat obnovu líčení, ve které se bude moci k případu vyjádřit.

"Tady dochází ke střetu staré a nové právní úpravy. Novela trestního řádu umožnila otevřít hlavní líčení po pravomocném skončení, když se podařilo pachatele zadržet. Ve staré právní úpravě to nebylo, ale my zastáváme názor, že nyní mají tuto možnost i ti, kteří byli pravomocně odsouzeni ještě před platností novely trestního řádu a zadrženi až v době platnosti novely trestního řádu," uvedl místopředseda ÚS Pavel Holländer.

Podle ÚS je výklad krajského soudu špatný

ÚS tak vyhověl muži, který byl v roce 1998 odsouzen jako uprchlý na 10 let za podvod. Pavel Holub byl mimo republiku a nepodařilo se ho zadržet a předvést před soud. Později byl na základě mezinárodního zatykače zatčen v zahraničí a eskortován k výkonu trestu do věznice ve Valdicích.

Přestože žádal o obnovu líčení, aby se mohl hájit před soudem, Krajský soud v Praze mu touto možnost zamítl. Platil totiž právní názor, že nárok na obnovu mají uprchlí lidé odsouzení až v době platnosti novely trestního řádu.

"Toto je špatný výklad a ÚS tak dává jasný právní názor, kterým se musejí všechny soudy řídit. Kdyby to neudělaly, tak by se dopouštěly porušování základních lidských práv a porušovaly by ústavní práva zaručená všem občanům," doplnil Holländer.