Kulínského aféra vypukla v listopadu 2004. Postupně se hlásilo stále více dívek a žen, které měl Kulínský sexuálně zneužívat po dobu mnoha let. Kulínský svou vinu popírá. Jeho matka i současná manželka Linda Vágnerová dokonce celou věc označily za pomstu jeho první ženy a jejího současného partnera, který prý zneužívá svého psychiatrického vzdělání.

Kulínský žádal o propuštění z vazby, ale soud jeho stížnost zamítl. Takzvaná koluzní vazba může podle zákona trvat tři měsíce, v případě Kulínského lhůta vypršela 25. února. Obvodní soud se však ztotožnil s názorem žalobkyně, že hrozí nebezpečí maření vyšetřování a tříměsíční lhůtu prodloužil.