Od vzneseného obvinění jsou všichni policejní důstojníci postaveni mimo službu. Dnes byli odsouzeni k podmíněným trestům od 6 do 16 měsíců se zákazem pracovat v ozbrojených složkách.

Podezřelým z loupeže byl karlovarský kriminalista Jan Budík, na nějž poukázaly pracovnice pošty.

Jeho otec Vladimír, tehdejší zástupce karlovarského policejního ředitele, nařídil, aby jeho podřízení Jana Budíka přivezli na poštu, kde ho měly přepadené pracovnice identifikovat. Policisté tak neumožnili provést řádnou rekognici, kdy ženy měly pachatele poznat v řadě dalších mužů.

Jan Budík byl následně soudem zproštěn obvinění.