„Tento počet se může ještě zvyšovat,“ upozornila bez dalších podrobností slovenská policie. Podle policie se jedná o boj s novodobým fenoménem otrokářství. „Pod hrozbou násilí, fyzickým a psychickým nátlakem nutí ženy k prostituci. Jsou jim odepírána základní lidská práva,“ konstatovala slovenská policie.

Akce se zúčastnili také policisté z národní jednotky boje proti nelegální migraci úřadu hraniční a cizinecké policie. Jejich účast naznačuje, že se v případě zadržených či poškozených mohlo jednat o občany cizí státní příslušnosti.