„Vyhověli jsme stížnostem jedné právnické a jedné fyzické osoby a zrušili usnesení o zahájení trestního stíhání. Dospěli jsme k názoru, že pro obvinění nebyly splněny zákonné podmínky,” řekl Malý.

Podle vyjádření AČR byl problém s tvrzeními policie. „NSZ konstatovalo, že podklady dodané policejními vyšetřovateli nebyly náležitým způsobem prověřeny a vzbuzovaly důvodné pochybnosti,” sdělil mluvčí autoklubu Bohumil Pácl. „Od počátku jsme tvrdili, že dotace pro motoristický sport byly poskytovány v souladu s platnými pravidly a obvinění jsme považovali za neoprávněné,“ řekl nynější prezident klubu sdružujícího motoristy Jan Šťovíček.

Na vyšetřování upozornil v polovině září server iRozhlas.cz. Podle něj uplatňovalo v případu škodu ministerstvo školství, a to za zhruba 308 milionů korun. Mělo jít o celkovou sumu, kterou klub získal od ministerstva v letech 2010 až 2016 ze tří dotačních programů, v nichž byla jedním z posuzovaných kritérií členská základna. [celá zpráva]

AČR: Byl to krok správným směrem

Autoklub podle serveru před čtyřmi lety snížil počet členů právě v době, kdy chtělo ministerstvo po spolku jejich jmenný seznam. Zatímco v roce 2013 autoklub uváděl, že má 90 tisíc členů, o rok později už jich měl 11 513.

Šťovíček, který Ječmínka nahradil na konci roku 2016, uvedl, že pokles počtu členů klubu z roku 2014 byl odrazem aktualizace členské základny, odstraněním duplicit a již neplatných členů z doby ještě před rokem 1989. „Jednoznačně šlo o krok správným směrem, který bylo nutné a správné provést. Stejně tak praxe potvrzuje, že mezi výší dotace a velikostí členské základny není přímá úměra,“ reagoval Šťovíček na zrušení obvinění.

Problém s výkladem členství

„Podle vyjádření NSZ vyšetřovatelé postavili obvinění pouze na skutečnosti, že oficiální údaje o počtu členů před dobrovolným snížením deklarovaného počtu členů v roce 2015 jsou nepravdivé, a navíc si nevymezil rozdíly mezi pojmy klubová členská základna a členská základna platících členů,” dodal Pácl.

Mluvčí NSZ upřesnil, že se případ vrací do prvotní fáze prověřování, což obecně znamená, že v případě zjištění nových důkazů lze znovu zahájit trestní stíhání.