Vyšetřování začalo už v průběhu roku 2003, kdy kriminalisté získali první informace o podezřelých lidech, kteří měli organizovat nelegální vývoz peněz z České republiky. Vyvrcholilo letos v lednu operací s krycím názvem Milionáři, která byla společnou akcí Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a Útvaru odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality. Operace se zúčastnili rovněž policisté z Útvaru rychlého nasazení a zásahové jednotky pražské policejní správy.

Policisté vyslechli několik desítek osob, vesměs cizinců, prohledali řadu domů a pozemků a zajistili peníze  pocházející z trestné činnosti.

Pět miliónů za den

Obvinění převáděli zejména peníze vietnamských a čínských obchodníků a za jejich převod inkasovali poplatky ve výši od 1 do 4 procenta z převáděné sumy. Výběrčí předávali peníze dalším členům organizace, kteří jednak zajišťovali směnu české měny za valuty a jednak zakládali bankovní účty a zajišťovali převod z České republiky do zahraničí. Podle dosavadních výsledků vyšetřování dosahoval objem převáděných peněz v některých dnech až 5 miliónů Kč.

Čtyři obvinění navíc neodváděli clo a daně z přidané hodnoty, když z ciziny dováželi potraviny a úřadům předkládali účetní doklady na zboží zjevně nižší hodnoty.