Plénum rozhodovalo ve věci rehabilitační žaloby sedmdesátiletého Vladimíra Weise, kterou nejvyšší soud před časem zamítl. Wais v 50. letech odmítl vojenskou službu s odůvodněním, že je členem Svědků Jehovových a jako takový odmítl převzít zbraň, obléci uniformu a plnit úkoly. Waise odsoudil vojenský soud v roce 1953 na dva a půl roku do vězení.

"Velký senát NS porušil zásadu práva člověka na svobodu svědomí, které je absolutní a právě odepření vojenské služby bylo u stěžovatele ovlivněno svědomím. NS tak neodstranil vady vojenského soudu z roku 1953 a neochránil občana před zvůlí úřadů a socialistické justice," řekla místopředsedkyně ÚS Eliška Wagnerová.