Od roku 1980 zemřelo na českých silnicích tolik lidí, že by zaplnili okresní město - bylo jich přesně 29 864.  Ve srovnání s evropskými zeměmi je to stále vysoké číslo. Počet usmrcených osob na 100 nehod má však, i přes stále vysoký absolutní počet usmrcených, klesající tendenci.

Kliknutím zvětšíte graf.  Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Na počátku osmdesátých let přesahoval tento poměr hodnotu 1,6 a v roce 2004 činil 0,62. Zatím nejnižší byl tento poměr v letech 1998 a 1999, kdy se pohyboval pod hodnotou 0,6. Stejně tak u počtu zraněných na 100 nehod byl zaznamenán pokles (v roce 2004 to bylo 17,52 zraněných na 100 nehod, v počátku osmdesátých let to bylo více než 30).

Obdobně pozitivní trend byl podchycen i u počtu zraněných na 100 000 motorových vozidel, když v roce 2004 klesl poprvé od roku 1990 pod číslo 700 (činil 688,1).

Nehod ubylo, škody jsou větší

Také počet nehod na 100 registrovaných motorových vozidel (v roce 2004 byl tento poměr na hodnotě 3,93) je nejnižší za období let 1995 až 2004, kdy trvale přesahoval hodnotu 4,0 (v letech 1995 až 2000 dokonce 4,5). K tomu je ale nutné dodat, že počet registrovaných motorových vozidel v Česku je nyní 1,5krát vyšší než v roce 1992.

Nepříznivý vývoj má roční výše hmotných škod. Ta je za rok 2004 téměř 5,4 krát vyšší než tomu bylo v roce 1992. Průměrně odhadnutá škoda na jednu nehodu v roce 2004 činila 49 304 Kč, což je téměř 3,5 krát více než v roce 1992. Je to ale zcela logické, protože se značně zvýšily i ceny aut.