"V porovnání s rokem 2003 dochází k nepatrnému poklesu počtu nehod, mrtvých i zraněných, ale optimismus rozhodně není na místě, neboť v období do roku 2002 umíralo ročně na přejezdech 20-30 osob, poslední dva roky je to kolem 60," uvedl ředitel Kanceláře Drážní inspekce Jan Kučera.

Kromě 57 mrtvých bylo při nehodách 128 lidí zraněno. Až na jednu výjimku byly všechny srážky způsobeny výhradně řidiči aut. V jednom případě nesou část viny, i když ne významnou, zaměstnanci ČD, kteří překročili o 12 kilometrů v hodině maximální povolenou rychlost vlaku.

V roce 2003 se na železničních přejezdech v České republice odehrálo celkem 298 střetů aut s vlaky, při nichž zahynulo 68 osob a 156 osob bylo zraněno. V průměru připadá jeden mrtvý na pět srážek a podle Kučery lze předpokládat, že pokud se zásadním způsobem nezmění chování řidičů, podobná čísla Drážní inspekce zaznamená také v letošním roce.

Řidiči jsou nepoučitelní

Ve snaze snížit počet nehod a mrtvých na železničních přejezdech alespoň na hranici údajů z roku 2002, kdy se stalo 235 nehod a zemřelo 24 osob, provedla policie ve spolupráci s Drážní inspekcí začátkem června dvoudenní bezpečnostní akci.

Jejím cílem bylo zmonitorovat chování řidičů na železničních přejezdech a odhalit příčiny dramatického nárůstu nehodovosti a zejména jejich následků. Podle svých statistik určila Drážní inspekce přejezdy, na kterých dochází nejčastěji ke srážkám.

Během akce policie zaznamenala celkem 1 720 přestupků. Nejčastěji se jednalo o porušení nejvyšší povolené rychlosti, policisté však zaznamenali také přejíždění kolejí v době, kdy je to zakázáno. Jeden řidič jel přes přejezd nedaleko Opavy rychlostí 130 km/h, i když zákon stanovuje maximální rychlost pouze 30 km/h.

Podle Kučery je z výsledků policejní akce na přejezdech zřejmé, že instalace drahých zabezpečovacích zařízení na přejezdech nemůže vyřešit tragickou bilanci nehodovosti. Blikající výstražné světelné zařízení lze totiž přirovnat k červenému signálu na křižovatce. Zatímco projetí křižovatky na červenou bez zranění je poměrně časté, nerespektování výstrahy na přejezdu končívá tragicky.