Podle analýzy je počet odposlechů v České republice ve srovnání s jinými evropskými státy průměrný. Rostoucí počet odposlechů souvisí mimo jiné s nárůstem počtu mobilních telefonů, kterých policie eviduje přes 13 miliónů. Každá odposlouchávaná osoba má podle Koláře průměrně dva telefony.

 rok počet účastníků odposlouchávané telefony v %
1999 5 745 000 3166 0,055%
2000 8 070 000 5019 0,062%
2001 10 810 000 5907 0,055%
2002 12 570 000 6930 0,055%
2003 13 310 000 8844 0,066%

Tabulka ministerstva vnitra vyjadřuje nárůst počtu odposlechů a jeho souvislost s počtem účastníků telekomunikačního provozu.

Častější využívání odposlechu souvisí podle ministerstva vnitra také se stále se zvyšující profesionalizací, organizovaností a technickou vybaveností pachatelů. Komunikační technologie je v současné době jedním z nejdůležitějších a nejčastěji používaných prostředků zločinu. Odposlech je tak mnohdy jediný způsob, jak trestnou činnost odhalit a pachatele následně usvědčit.

Procentuální vyjádření vývoje zahájených odposlechů v letech 1999-2003
rok celkem nárůst (v %)
1999 3166
2000 5019 + 58,5%
2001 5907 + 17,7%
2002 6930 + 17,3%
2003 8844 + 27,6%

Zatímco za rok 2003 provedla policie 8844 odposlechů, v prvním pololetí loňského roku už jejich počet přesáhl 5000. Přesto se podle policejního prezidenta Koláře neděje nic výjimečného a nynější právní úprava odposlechů je prý v tuzemsku přísnější než v okolních zemích. Konečné slovo u nás má vždy soudce, který musí každý policejní odposlech povolit.

Analýzu vnitro zveřejnilo i na svých internetových stránkách a to v plném znění. Přesto není podle Koláře natolik podrobná, aby mohla ohrozit práci kriminalistů.