"Od rána do večera jako naháči s pistolemi pohozenými v písku. Na nuda pláž jezdili služební červenou felicií. Zcela volně se zde bavili o tom, jak začínali případ gangu Davida Berdycha, mluvili o ,ráfcích' (v policejním slangu o informátorech, pozn. red.). Třeba o ráfkovi Berty, Davidovi a podobně," sdělil Právu čtenář.

Uvedl, že v podvečer při návratu, na němž je ve služebním autě doprovázely i ženy, si náhodně zapisovali registrační značky parkujících aut. "Museli zřejmě nějak vykazovat činnost. Tak si boj elitních policistů se zločinem nepředstavuji," dodal čtenář, který trval na zachování novinářské mlčenlivosti. Sdělení Právo předalo inspekci ministra vnitra.

Slunění není trestné

"Informace čtenářů Práva jsme po vyhodnocení postoupili na odbor kontroly a stížností policejního prezídia, které povede šetření. Neobsahují zatím fakta, která by nasvědčovala, že šlo o trestnou činnost," odpověděl na dotazy Práva pracovník inspekce ministra vnitra.

"Podnět od inspekce jsme obdrželi a prošetřujeme ho," potvrdil Právu šéf odboru kontroly a stížností policejního prezídia Jaroslav Hlaváček.

Podle právního experta seznámeného se situací v ÚOOZ bude šetření důležité. "Po zrušení odboru násilí budou totiž policisté tohoto odboru přeřazeni do jiných odborů ÚOOZ nebo do kriminální policie. Vyšetřování může napomoci zabránit šíření nešvarů," míní expert.

Inspekce zároveň prošetřuje podezření z kriminalizace nepohodlných a úniky informací do podsvětí obsažená ve Vyhodnocení týmu Mari a Mari I. ÚOOZ z loňského května (Právo podstatné části dokumentu zveřejnilo loni 22. prosince). [celá zpráva]

"Zjišťujeme také původ dokumentu. Víc zatím nelze k případu vyhodnocení Mari sdělit," řekl vyšetřovatel inspekce ministra vnitra.