"Vážení policisté, oznamuji vám tímto, že dne 24. března 2003 může dojít k explozi několika časovaných nástražných výbušných systémů (NVS) se značným fragmentačním účinkem na různých místech Olomouckého kraje s vysokou hustotou výskytu civilního obyvatelstva. Pro podložení mého tvrzení můžete jeden poněkud zjednodušený funkční vzorek podobného NVS analyzovat. Jakýkoliv krok směrovaný proti mně značně omezí mou ochotu zneškodnit ostatní NVS," uvádí se mj. v dopise, který pachatel Policii ČR adresoval a z něhož některé pasáže Březina novinářům přečetl, a to navzdory informačnímu embargu, které je na případ policií uvaleno.

"Nevím, zda jsem ho porušil. S ohledem na stále podrobnější informace o celé kauze, které se každodenně dovídám z médií, se mi však zdá velmi podivné a hlavně, považuji za svou prvořadou povinnost občany o nebezpečí informovat. Myslím, že je vůči nim fér, aby hrozbu znali tak, jak je prezentována," uvedl Březina s tím, že policii své rozhodnutí oznámil. Zdůraznil přitom, že samotné datum - pondělí 24. března, nelze považovat za jediný den, kdy vyděrač může splnit své hrozby.

Hejtman vyzývá k opatrnosti

"Cíle pachatelova útoku neznáme. Neumíme proto ani určit, zda má v úmyslu způsobit spíše materiální škody nebo zda je připraven zajít ještě dál a ohrozit životy lidí. Vyzývám proto obyvatele Olomouckého kraje i všechny návštěvníky regionu, aby dbali zvýšené opatrnosti. Hovořím především o místech se zvýšenou koncentrací osob, kde by bylo nejsnazší ohrozit zároveň velké množství lidí. Na těchto místech by občané měli omezit pohyb na nezbytně nutné minimum. Vyzývám rovněž občany, aby si všímali všech podezřelých okolností, opuštěných zavazadel a podobně a všechny podezřelé nálezy neprodleně hlásili policii," apeloval Březina.

Rovněž ubezpečil, že Olomoucký kraj i další orgány učinily vše pro to, aby hrozby nebyly naplněny. "Jednotlivá opatření s ohledem na fakt, že vyšetřování i přípravy na případné odstranění hrozby stále pokračují, nelze zveřejnit," konstatoval Březina. Prozradil jen, že z 25 balíků s penězi, které ve čvrtek policisté shodili z vrtulníku na různá místa na rozhraní olomouckého a moravskoslezského kraje přesně podle požadavků vyděrače, žádný vyzvednut dosud nebyl. "Nemám to ale oficiálně potvrzeno," dodal Březina.