Podle ÚS je to v rozporu s Úmluvou o ochraně lidských práv a svobod. Úmluva každému člověku zaručuje právo na to, aby jakákoliv stížnost vztahující se k jeho trestnímu obvinění byla projednána nezávislým a nestranným tribunálem.

Např. Janu Navrátilovi ze Zlína hrozila za to, že nedodal včas účetní dokumentaci své firmy, pokuta až 50 000 korun. Nakonec mu policejní vyšetřovatel vyměřil pokutu 20 000 korun. Navrátil se proti ní odvolal, ale ani státní zástupce mu nevyhověl. Obrátil se tedy na ÚS s tím, že nyní není možnost se domáhat spravedlnosti u soudů.

Senát ÚS přerušil jednání a nechal věc rozhodnout plénum. "Soud považuje uložení pořádkové pokuty, která může být až ve výši 50 000 korun, za rozhodnutí o trestním obvinění. Proto je nutné, aby o stížnostech proti nim mohl rozhodnout nezávislý soudní orgán," uvedl mluvčí ÚS Michal Spáčil.

Ústavní soudci upozornili, že pořádkové pokuty mohou být vydávány na základě volného uvážení, takže není vyloučeno, že mohou být zneužity k diskriminaci osob. Soud část trestního řádu zrušil k 30. září příštího roku. Do té doby má parlament podle soudu čas jej vhodně upravit. Soudci Stanislav Balík, Dagmar Lastovecká, Jiří Nykodým a Eliška Wagnerová si vyhradili odlišná stanoviska.