Kolesa je podezřelý z trestných činů porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže a porušení povinností při správě cizího majetku. Stíhání obou mužů potvrdila v úterý Právu dozorující krajská státní zástupkyně Blanka Míková s tím, že obvinění souvisí s výstavbou rekreačního a sportovního areálu, který u přehrady České údolí nechala radnice vybudovat v letech 2009 až 2010 za téměř 74 miliónů korun.

Bližší podrobnosti ale státní zástupkyně nechtěla sdělovat s tím, že o zahájení trestního stíhání rozhodl policejní orgán na základě jím shromážděných důkazů.

„Předpokládám, že si obvinění podají proti rozhodnutí policie stížnost a já pak základě předloženého spisového materiálu o ní budu rozhodovat. Do té doby bych zatím nechci sdělovat konkrétnější informace o případu,“ dodala Míková. Upřesnila pouze, že stavební firma měla jednáním obviněných získat neoprávněný prospěch ve výši přes 4,5 miliónu korun. Pokud soud rozhodně o vině, může Strobach skončit ve vězení až na deset let a Kolesa až na osm let.

Exstarosta se hájí, že musel podepsat

Podle informací Práva policie stavbu prověřovala na základě trestního oznámení, které na sklonku roku 2015 podalo nové vedení radnice. To si nechalo zpracovat audit, podle kterého skutečný stav areálu neodpovídá projektové dokumentaci a faktická hodnota díla je nižší, než kolik za něj radnice zaplatila.

Dále někteří radní poukázali na smlouvu o dodatku na vícepráce se zhotovitelem stavby, a to měsíc po předání díla v polovině prosince 2010. Tehdy rada obvodu schválila proplacení víceprací ve výši bezmála pět miliónů, a to přesto, že nebyly řádně specifikované a konkretizované.

Je mi kladen za vinu podpis dokumentů schválených radou, které jsem však byl povinen z titulu funkce starosty podepsatJiřího Strobach, bývalý starosta

„Rada s tím souhlasila na základě vysvětlení architekta Daniela Němečka jako technického dozoru stavby, který vše na místě objasňoval,“ řekl už dříve Právu současný starosta obvodu Radislav Neubauer (ČSSD), který byl tehdy místostarostou.

Audit, který si nové vedení radnice objednalo a zaplatilo, komentoval už dříve i Strobach s tím, že je nekvalitní. „Nepracoval se všemi podklady, které vysvětlují, jak bylo postupováno,“ prohlásil v minulosti Strobach.

Obvinění nyní Strobach označil za účelové. „Je mi kladen za vinu podpis dvou dokumentů řádně schválených radou, které jsem však byl povinen jako statutární zástupce městského obvodu z titulu funkce starosty podepsat,“ prohlásil Strobach s tím, že byl policisty bez bližší znalosti schvalovacího procesu, vyplývajícího ze zákona o obcích, označen jako pachatele, aniž by dodrželi zásadu individuální trestní odpovědnosti.