"Je to všechno nesmysl. Nic jsem neudělal, navíc žaloba se opírá o nepřímé důkazy," řekl u soudu Lauber, který se ihned odvolal. Podle státního zástupce Aloise Dlouhého šlo o jasný případ policejní brutality s vysokým stupněm nebezpečnosti pro společnost.

"Jeho jednání bylo v rozporu s posláním policie, která má lidské zdraví chránit a nikoli je záměrně poškozovat," řekl Dlouhý. Ponechal si lhůtu na odvolání, protože nesouhlasí s výší trestu. Až bude rozhodnutí soudu pravomocné, chce se Dlouhý dále zabývat svědectvím dalších policistů, kteří vypovídali ve prospěch odsouzeného.

Podle něj mohou být obviněni z křivého svědectví. Policisté, kteří na svého kolegu čekali v hloučku před soudem, neskrývali nespokojenost s výrokem soudu. "Je to precedens pro všechny mukly. Teď si na nás každý parchant vymyslí, co se mu zrovna bude hodit," řekl jeden z policistů.

Soudkyně totiž při rozhodování uvěřila verzi poškozeného Polácha. Ten už dříve u soudu tvrdil, že ho Lauber popálil na dlani a zápěstí zapálenou cigaretou, když nechtěl podepsat protokol o zadržení a předání vězeňské službě. Soudkyně naopak neuvěřila čtyřem policistům ani spoluvězni Polácha, který svědčil ve prospěch obhajoby. Rozhodnutí soudu se dále opíralo o zprávu vězeňského lékaře a výpověď muže, který byl s Poláchem těsně před jeho zatčením.