V roce 2002 si tito "podnikatelé" oficiálně založili společnost CASIO CASH se sídlem v Liberci, ale ve skutečnosti měli v plánu trestnou činnost.

Svým obětem nabízeli smlouvy, podle kterých jim měli pomáhat vymoci jejich nedobytné pohledávky. To však byla jen zástěrka, jak z nich vylákat peníze.

Později jim telefonovali jako zástupci dlužníků a vyhrožovali jim fyzickou likvidací, pokud nepřestanou dluhy vymáhat. Poškození poté pod psychickým nátlakem od smlouvy odstoupili a uhradili smluvenou částku.

Policie začala čtyři muže stíhat pro účast na zločinném spolčení, vydírání a podvod a okresní soud v Kutné Hoře v úterý rozhodne o jejich vazbě. Další poškození se mohou stále hlásit policii na tel. čísle 974 874 785.