"Došlo k němu způsobem neurčitým, oznámení tehdejšího obecního úřadu o prodeji odporovalo zákonu, smlouva o prodeji je tak neplatná," konstatoval lakonicky soudce Petr Červinka.

Současní majitelé, kterými jsou Hana Kozáková, František Kozák a Správa Národního parku České Švýcarsko, musejí do tří dnů po nabytí právní moci rozsudku tyto atraktivní lokality vydat obci. Právní zástupce žalovaných Právu řekl, že se proti rozsudku odvolá.

Po překvapivě rychlém průběhu pondělního hlavního líčení, kdy se očekávalo odročení soudního jednání, sdělil Právu starosta Hřenska Josef Černý, že je nadmíru spokojen. "Radostí nemohu ani popadnout dech," prozradil starosta.

Podezřelý prodej

Hřensko se původně rozhodlo prodat pouze pozemky s lesy nad soutěskami, protože nemělo peníze na jejich údržbu. Později však obec zjistila, že společně s lesy prodala i lukrativní pozemky tvořící soutěsky kolem říčky Kamenice. Hřenská radnice je proto přesvědčena, že usnesení zastupitelstva o prodeji pozemků bylo dodatečně zfalšováno.

Vedení obce zároveň při soudní při dokazovalo, že při prodeji pozemků byl porušen zákon i tím, že na zveřejněném záměru prodeje byly označeny jen pozemky z katastrálního území Mezná, přestože se konečný prodej týkal i pozemků v katastrálním území Hřensko.

Neméně podezřelá byla pro obec i cena, za kterou Hřensko soutěsky před lety prodalo. "Jejich hodnota stanovená dodatečně vyhotoveným znaleckým posudkem totiž činí asi 7,4 miliónu korun. Pozemky ale byly prodány za přibližně 380 000 korun, což je zhruba 5,3 procenta jejich skutečné hodnoty," prohlásil právní zástupce Hřenska.