Čeští občané přicestovali z Indie a podle jejich slov byli na dovolené, odkud si chtěli přivézt zvířata pro vlastní chov. Před pracovníky celní správy však celý kontraband zatajili a deklarovali pouze upomínkové předměty.

Při důkladné kontrole u nich celníci objevili množství živých organismů, z nichž 71 kusů, především žab, podléhá Úmluvě CITES a jejich dovoz a obchod s nimi je bez patřičných povolení zakázán. Celá objevená zásilka rostlin a živočichů byla zajištěna a převezena do karantény, kde budou čekat na rozhodnutí příslušných orgánů. V letošním roce je to již několikátý důkaz o pašování chráněných živočichů a rostlin.