Společnost STRAKA 82 s.r.o. uzavřela v červnu s archeology smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu.

"V srpnu přestala plnit své závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a v současné době dluží za archeologické práce celkem 888 440 korun. Vzhledem k tomu, že všechna jednání, která měla vyřešit tuto situaci, nevedla k dohodě o vyřešení této situace, rozhodla správní rada ZIP o podání žaloby u příslušného soudu. Žaloba je v současné době zpracována a bude podána v nejbližších dnech," uvedl Široký. 

Staveniště budoucího hotelu se nachází na ploše historického Špitálského předměstí, které je územím s cennými archeologickými nálezy, kde musí být v souvislosti s každou stavbou prováděny záchranné archeologické výzkumy.

"Náročné terénní výzkumné práce, které prozkoumaly většinu plochy staveniště, byly prováděny až do srpna. Výzkum doložil zástavbu a využívání pozemku již v samých počátcích města na přelomu 13. a 14. století. K tomuto středověkému osídlení parcely náleží i jedna z nejvýznamnějších prozkoumaných památek, kterou je studna druhotně užívaná k ukládání odpadu," vysvětlil Široký.