Dostali se do kanceláře finančního úseku, vytáhli trezor na chodbu a vyhodili ho oknem na silnici uvnitř objektu. Poté ho odvlekli k zadní bráně a s největší pravděpodobností odvezli vozidlem. V trezoru byly peníze a stravenky. Celková škoda včetně poškození kanceláře činí 385 000 Kč.