Nejvyšší soud uznal vinu obžalované, s krajským soudem se ale neztotožnil ohledně výše trestu. Podle jeho názoru od samotného uložení nepodmíněného trestu nelze očekávat, že přispěje k tomu, aby se z obviněné stala lepší matka. „Ve výkonu trestu nezíská náhled na to, co se stalo a v čem její role matky selhala,“ uvedl NS.

Podle soudu žena své tři děti od tří do šesti let více než osm měsíců fyzicky a psychicky týrala spolu s partnerem. Dva chlapci a jedna dívka byli často biti vařečkou a prutem. Dlouhé hodiny museli klečet s napřaženýma rukama.

Děti často hladověly, jídlo dostávaly na příděl a kuchyň před nimi matka zamykala. Byly také špinavé a zavšivené. Trpěly citovou a podnětovou deprivací, nakonec se u nich vyvinul syndrom týraného dítěte. Následky si mohou nést celý život.

Krajský soud musel trest zmírnit

Krajský soud trest snížil na podmíněný, musel respektovat názor Nejvyššího soudu. Uložil ale nejdelší možnou zkušební dobu pět let, ženě také nařídil dohled a povinnost podrobit se rodinné sociální a psychologické terapii. „Bude jí dána co nejširší možnost, aby docházela k sociálnímu i psychologickému poradenství, aby zlepšila plnění svých povinností v rodině,“ řekla předsedkyně senátu Hana Bachová.

Dříve týranou dívku má žena v péči, dva chlapci jsou v dětských domovech. Krom toho má ještě další malé dítě. Rodina se podle aktuálních důkazů často stěhuje, v současné době bydlí v Kladně. Dříve týraná dívka jen za poslední rok třikrát změnila školu. V té mostecké dostala ředitelskou důtku za krádeže.

Sama byla kdysi týrané dítě. V 15 letech utekla od rodiny a pobývala různě.obhájkyně Betlamová

„Lze si tak dotvářet obrázek o tom, že prozatím probíhající trestní řízení k žádné velké změně v přístupu obžalované k tomu, jak plní své povinnosti rodiče, nenastaly,“ dodala soudkyně Bachová.

Podle obhájkyně odsouzené ženy Jany Betlamové nechtěla dětem ubližovat, myslela si, že je vychovává dobře. „Sama byla kdysi týrané dítě. V 15 letech utekla od rodiny a pobývala různě. Nakonec se vdala za gamblera, pobývala po ubytovnách, byla mlácená,“ řekla Betlamová.

Žena se prý z chyb již poučila a dětem se řádně věnuje. „Sama vidím, že tomu poslednímu dítěti se věnuje až moc a jde do extrému. Že starším dětem neuměla tu lásku dávat a toho malého až moc rozmazluje,“ dodala.